ÜRETİM PLANLAMASI İÇİN
FCTR

Ürün Geliştirme sürecinden Üretim sürecine sorunsuz ve kesintisiz geçiş. Fabrika Kontrol Merkezi | FCTR, kesintisiz bir veri akışıyla üretim planlamasını destekler. SAP planlama süreçlerinin kontrol mekanizmalarına bağlı olarak tüm verilerin, araçların ve diğer işletim kaynaklarının zamanında, doğru makinede bulunması sağlanır.

Daha Fazla Bilgi >


FCTR KISA TANITIM

Ürün Geliştirmeden Üretime sorunsuz geçiş


İŞYERİ KATI İÇİN FCTR
COMPLIANT DATA ACCESS

Fabrika Kontrol Merkezi | FCTR, SAP’de araçlar, fikstürler, ölçüm ve test ekipmanları gibi üretim kaynaklarının yönetimini ve sağlanmasını sağlar. Stoklama ve geri çekme sırasında, parçaların envanter verileri SAP sisteminde otomatik olarak yönetilir ve güncellenir.

Daha Fazla Bilgi >


SAP’YE TAMAMEN ENTEGRE
ÜRETİMİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİN

Üretimle ilgili zorluklar her zamankinden daha karmaşık: Küresel rekabet, kısa inovasyon döngüleri ve hızlı pazarlama süresi. Ek olarak, dağınık üretim yerleri ve müşterilerin yüksek düzeyde yapılandırılabilir ürünlerin maksimum kalitesine yönelik talepleri vardır. SAP’de üretiminizin dijitalleşmesi ve optimizasyonu için bütünsel çözümlerimiz, bu zorlukları aşarak sizi destekler.

Üretimle ilgili zorluklar her zamankinden daha karmaşık: Küresel rekabet, kısa inovasyon döngüleri ve hızlı pazarlama süresi. Ek olarak, dağınık üretim yerleri ve müşterilerin yüksek düzeyde yapılandırılabilir ürünlerin maksimum kalitesine yönelik talepleri vardır. SAP’de üretiminizin dijitalleşmesi ve optimizasyonu için bütünsel çözümlerimiz, bu zorlukları aşarak sizi destekler.

TUTARLI VERİ VE SÜREÇLER İÇİN
TEK SİSTEM

FABRİKA KONTROL MERKEZİ İLE
STANDARDİZE BİR ŞEKİLDE ÜRETİM SÜREÇLERİNİ
ETKİLİ TASARLAMA | FCTR

FCTR, CAM sistemlerini entegre eder, SAP içindeki tüm araç verilerini yönetir ve üretim planlamasını SAP destekli ürün geliştirme sürecine entegre eder.

FCTR; belgeler, ana malzemeler, malzeme listeleri gibi SAP standart nesnelerinin yanı sıra ekipman, yönlendirmeler, üretim kaynakları vb. gibi SAP standart nesnelerini temel alır ve üretimdeki tüm siparişle ilgili süreçleri destekler.

İlgili tüm veriler tek bir sistemde merkezi olarak yönetilir ve ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak sağlanır.

BROŞÜRLER