Factory Control Center

Fabrika Kontrol Merkezi

Fabrika Kontrol Merkezi / Factory Control Center – FCTR – Mühendislik Süreç ve Uygulamalarınızı Üretim Süreç ve Uygulamalarınıza bağlar.
Tüm CAD-CAM-DNC Süreç ve verilerinizi mevcut SAP Sisteminizde bütünleştirerek kesintisiz işletilmesini sağlar.

FCTR ‘ın size sağlayacağı avantajlar:

– Üretim ön hazırlık ve planlama süreçlerinin daha hızlı, daha doğru ve etkin yapılması,
– Üretim yardımcı araçlarının (fikstür,kalıp, kesici ve delici uçlar vs. )merkezi olarak yönetilmesi,
– Üretim sahası ana verilerinin SAP Sisteminde bütünsel olarak tümleşik yönetimi,
– Üretim Sahası Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Makina ve tezgahlarınızla doğrudan bağlantı.