Fabrika Kontrol Merkezi

Fabrika Kontrol Merkezi / Factory Control Center – FCTR – Mühendislik Süreç ve Uygulamalarınızı Üretim Süreç ve Uygulamalarınıza bağlar.
Tüm CAD-CAM-DNC Süreç ve verilerinizi mevcut SAP Sisteminizde bütünleştirerek kesintisiz işletilmesini sağlar.

FCTR Image A

FCTR ‘ın size sağlayacağı avantajlar:

• Üretim ön hazırlık ve planlama süreçlerinin daha hızlı, daha doğru ve etkin yapılması,
• Üretim yardımcı araçlarının (fikstür,kalıp, kesici ve delici uçlar vs. )merkezi olarak yönetilmesi,
• Üretim sahası ana verilerinin SAP Sisteminde bütünsel olarak tümleşik yönetimi,
• Üretim Sahası Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Makina ve tezgahlarınızla doğrudan bağlantı.

FCTR Image B

BROŞÜRLER

FCTR Özet
Pdf Logo

VİDEOLAR

Factory Control Center Image Video